תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כאן מפורטים תנאי שימוש באתר "בלוג האוכל MAMAJAS"
התקנון הנ"ל נכתב בלשון נקבה אך הכתוב בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הקדמה
אתר "בלוג האוכל MAMAJAS" (להלן "האתר") משמש כאתר ("כאתר אוכל, המכיל מתכונים") ייצוגי עבור הבלוג "בלוג האוכל MAMAJAS". כל אדם מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתו לתנאי השימוש המפורטים להלן במסמך זה.

שימוש באתר זה, על כל תכניו ושירותיו, הורדות קבצי מדיה המצויים בו כגון סרטונים או תמונות או כל שאר סוגי התכנים המוצעים לקהל הגולשים בו, תכנים אלו עשויים להשתנות או להיערך בהתאם לסוג התוכן ולפי שיקול דעתם של מנהלות האתר ובהתאם לסוג התכנים.

מנהלות האתר שומרות לעצמן את הזכות והאפשרות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים כאן מעת לעת וללא צורך בהתראה מיוחדת או אזכור בערוצי האתר הקיימים.

קניין רוחני
כל המידע המצוי באתר, תוכנו, עיצובו, קבצי המדיה (כולל גרפיקה), סרטונים, תמונות, מתכונים, טקסטים שונים, קוד האתר, קבצים המיועדים להורדה וכל חומר אחר שנמצא בו שייכים בבלעדיות למנהלות האתר ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמה ואישור מראש ובכתב.

נוסף על כך, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לחקות או לעבד פיסות קוד, סרטונים, גרפיקות, סימנים מסחריים או כל תוכן או סוג מדיה הקיים באתר הבלוג ללא הסכמה ואישור מראש ובכתב ממנהלות האתר.

תוכן האתר
אנו שואפות לספק לכם את המידע המוצע באתר הבלוג באופן אופטימלי, אך אין ביכולתנו להתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, או ייפגע מכל סיבה אחרת.
מנהלות האתר לא תישאנה בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על מחשבי המבקרים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו, לרכוש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל תקלות טכניות באתר ו/או הורדת האתר מהרשת.
תכני האתר הינם בבעלות הבלעדית של מנהלות האתר ולא ניתן לעשות בהם אף שימוש אחר אשר נוגד את האמור בתקנון זה (ראה ערך קניין רוחני) למעט במקרים בהם צויין אחרת או במקרים מסוימים בהם זכויות היוצרים במפורש שייכים לגוף חיצוני.
אין אנו מתחייבות כי קישורים המובילים החוצה מן האתר, (לאתרים אחרים) הם אתרים בטוחים, אמינים או איכותיים והביקור באתרים אלו ייעשה על דעתו האישית של המשתמש ונמצא בתחום אחריותו בלבד!

התחייבות המשתמש
בעצם השימוש באתר הנך מתחייב/ת לדברים הבאים:
לא תבצע כל הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
לא תבצע כל הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
לא תבצע כל פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
לא תבצע כל הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של בעלת האתר.
לא תבצע כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
מנהלות האתר עושות מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש".)
מנהלות האתר תיהינה רשאיות להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח בדבר דפוסי התנהגות למטרות שיפור האתר, ו/או לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש/ת יכול/ה להגדיר את הדפדפן שלו/ה כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו/ה.
מנהלות האתר שומרות לעצמן את הזכות לחסום כל מבקר. החסימה תתבצע על ידי חסימת כתובת הIP או הMACID של המחשב בו משתמש או בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק סיבה או הסבר.

מנהלות האתר יפעלו ככל שביכולתן בכדי להגן על פרטי המשתמש של המבקרים הרשומים באתר או המנויים שנרשמו לאתר. במידה ויעלה בידי צד שלישי הגישה למידע השייך למשתמשים, מוסכם בזאת כי לכל אחד מהגולשים, המבקרים, משתמשים והחברים באתר לא תהיה כל דרישה, תביעה או טענה כלפי מנהלות האתר.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת
במועד ההרשמה לאתר ומסירת פרטי המשתמש וכתובת מייל המשתמש מסכים ומאשר למנהלות האתר ו/או לצדדים קשורים ומאושרים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתן הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים העובדים בשיתוף עם האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מנהלות האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות מטרות סקר שוק, הצעות לשירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות ומשתמשי האתר.
מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
באם תבקש להסיר בכל עת את פרטיך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו עמנו קשר באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

מנהלות האתר מקפידות על אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המנהלות ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יישאו המנהלות אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

גילוי נאות
באתר הבלוג של מאמא ג'ס, עשוי להיות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים או מנויים באתר) ובאמצעים סטטיסטיים פנימיים באופן אנונימי לצרכי ניהול האתר וניתוח תנועת המבקרים, הרגלי גלישה וניתוח קליקים וזמני שהייה באתר.

המידע הנשמר באתר, הינו אנונימי לחלוטין ואינו מכיל את פרטי המבקרים או המשתמשים בו.

איזור דין שיפוט באתר
בזמן הגלישה והשימוש באתר, אתם מסכימים כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

1. שימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאי תקנון זה.
2. מטרת תקנון זה הינה הסדרת היחסים בין בעלות האתר לבין המשתמשים בו, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק.
3. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
4. הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו, שכן הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלות האתר.
5. בעלות האתר רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
6. בעלות האתר שומרת לעצמן את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
7. בעלות האתר רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש/ת פלוני/ת את הגישה לאתר.
8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה על כל פרסום אחר והן אשר תקבענה.
9. תנאי השימוש באתר זה חלים על כל הכלול בו.
10. אתה תשפה את מנהלות האתר, או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
במידה ואינך מסכים/מה לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

יש לכם שאלות/הבהרות? מוזמנים לכתוב לנו

חכו רגע!

אולי תרצו לקבל מתכונים בזמן אמת? מלאו פרטים ועדכונים טעימים בדרך אליכם...

היי,

אולי תרצו לקבל מתכונים בזמן אמת? מלאו פרטים ועדכונים טעימים בדרך אליכם...